Třídní učitelka : Mgr. Ivana Pekárková

Telefon: 493 552 176

E-mail: pekarkova@zskopidlno.cz